Obchodní

podmínky a provozní řád

Provoz na vodních cestách je řízen řadou zákonů a vyhlášek, které upravují pravidla provozu na vodě a také pravidla chování posádek a jejich plavidel. V naší půjčovně obdržíte během základního školení informace v nezbytném rozsahu pro bezpečnou plavbu. Nicméně pro bližší prostudování přikládáme nejdůležitější právní normy včetně našich OBCHODNÍCH PODMÍNEK, které je nutné si prostudovat.

Vyhláška o pravidlech plavebního provozu č.67/2015 Sb. obsahuje veškerá pravidla provozu na vnitrozemských vodních cestách, značky, zvukové signály, úprava přednosti plavidel apod.

Dále  Zákon o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb.

Stručný výtah z obecných pravidel pro půjčovny plavidel naleznete zde

Základní nezbytné informace o vedení plavidla a plavebním provozu jsou vždy obsahem úvodního školení, které posádka absolvuje při nalodění (probíhá vždy u každého plavidla), a jsou součástí našich obchodních podmínek. Další nutné informace k plavebnímu provozu a plavební bezpečnosti jsou dostupné též v každém z našich plavidel v plavebních průvodcích.

Doporučená videa ke shlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=flW7KQgG_dE&t=54s
(Zrychleně platba z Hluboké nad Vltavou přes plavební komory do Týna nad Vltavou a zpět)
 
https://www.youtube.com/watch?v=SHHRlF6yu1s
                (Co dělat s lodí v přístavu)
 
https://www.youtube.com/watch?v=wRgRFkHShsg
                  (Neovladatelná plavidla)
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cq-RNSdu0UY
                       (Plavební komory)

 

 

 

zanechte nám vzkaz nebo nás sledujte na Facebooku


Děkujeme našim partnerům

TOPlist